Photos - Day 2

11 TAISM & LAS - Photos

AISC & AISD

Game 12 AISC & AISD Gallery

13 ASB & ISOI - Photos
14 ACS & OSC - Photos
15 KAS & LAS - Photos
16 AISC & LS - Photos
17 TAISM & ISOI - Photos

OSC & AISD

Game 18 OSC & AISD Gallery

19 KAS & ASB - Photos

ACS & LS

Game 20 ACS & LS Gallery